Tourploeg.nl

Disclaimer en privacybeleid Tourploeg.nl

WebTastic v.o.f., hierna te noemen WebTastic, verleent u toegang tot Tourploeg.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

WebTastic behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Privacy

De Website is voorzien van Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies. WebTastic heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. IP-adressen worden uitsluitend geanonimiseerd opgenomen in Google Analytics; hierbij wordt het het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. "Gegevens delen" is hierbij uitgezet. De Website maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De Website respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

De Website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien. Advertentie-netwerken (o.a. Google AdSense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web-beacons gebruiken om informatie in te winnen. De Website heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door deze adverteerders.

U moet het privacybeleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het privacybeleid van de Website is hier niet van toepassing op; we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Beperkte aansprakelijkheid

WebTastic spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WebTastic.

Alle inhoud op de Website is onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. WebTastic oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WebTastic nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.


Spelregels

Puntentelling


Elke etappe
1e plaats30 punten
2e plaats15 punten
3e plaats12 punten
4e plaats9 punten
5e plaats8 punten
6e plaats7 punten
7e plaats6 punten
8e plaats5 punten
9e plaats4 punten
10e plaats3 punten
Drager gele trui10 punten
Drager groene trui5 punten
Drager bolletjestrui5 punten
Drager witte trui3 punten

Het eindklassement
1e plaats150 punten
2e plaats75 punten
3e plaats50 punten
4e plaats40 punten
5e plaats35 punten
6e plaats30 punten
7e plaats28 punten
8e plaats26 punten
9e plaats24 punten
10e plaats22 punten
11e plaats20 punten
12e plaats18 punten
13e plaats17 punten
14e plaats16 punten
15e plaats15 punten
16e plaats14 punten
17e plaats13 punten
18e plaats12 punten
19e plaats11 punten
20e plaats10 punten
1e plaats groene trui40 punten
2e plaats groene trui20 punten
3e plaats groene trui10 punten
1e plaats bolletjestrui40 punten
2e plaats bolletjestrui20 punten
3e plaats bolletjestrui10 punten
1e plaats witte trui20 punten
2e plaats witte trui10 punten
3e plaats witte trui5 punten